2008_07_30-18_49_40

2008_07_30-18_49_40

10 minuuttia lautan lähtöön

48 / 56 © Teemu Toivola